Integration - én opgave for os alle

Skive Kommune har i 2015 modtaget 166 flygtninge fra primært Syrien og Eritrea. Langt de fleste er nu i gang med at lære dansk på Sprogcenter Skive og en del har allerede fundet en praktik på en virksomhed, hvor de bruger sproget og bliver oplært for på den måde at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Men mange venter stadig på en praktikplads og et job. I 2016 forventer Skive at modtage 209 flygtninge - børn og voksne. Integration foregår ikke på kommunen og heller ikke på sprogskolen, men ude på en arbejdsplads, i foreningslivet og lokalsamfundet, hvor man har naboer, og hvor børnene går i skole eller børnehave. Vi kan alle være med til, at integration i Skive bliver en succes.

Tilknytning til arbejdsmarkedet er en vigtig faktor

Integration foregår især på arbejdspladsen, hvor man som flygtning får den daglige omgang med danskere. Her får man mulighed for at vise, hvad man kan og opleve, at man er med til at bidrage til samfundet. Desuden vil den økonomiske gevinst ved at få et job betyde, at der bliver råd til fx at deltage i fritidsaktiviteter og giver en følelse af at være et anerkendt medlem af vores fællesskab.

Der er brug for hjælp fra lokale virksomheder

Der er brug for, at virksomheder åbner en dør og tilbyder en praktikplads og/ eller et job til en flygtning.

I Skive har vi flygtninge, der er uddannede designere, jurister og lignende. Men lagt de fleste har ingen formel uddannelse. Nogle har allerede været i praktik i Danmark og har lært noget om danske arbejdsnormer og dansk arbejdskultur. Mange mangler derfor kun, at nogen tør ansætte dem - efter evt. 1-2 måneders praktik. Andre er så "nye" eller unge, at de slet ikke har nået at påbegynde eller færdiggøre oplæring inden for et fag, hvorfor de har brug for at lære en masse - helt fra start.

"I de lande, hvor flygtninge kommer fra, foregår uddannelse inden for håndværk, landbrug, restaurant/ service og lignende som sidemandsoplæring. Man arbejder hos en mester, og når man kan faget, får man flere opgaver."

Sammen om Integration - Virksomheder viser vej

En ny hjemmeside, www.sammenomintegration.dk med gode eksempler, information og fakta skal få flere virksomheder til at tage del i arbejdet med at integrere nytilkomne flygtninge. Her kan virksomheder og kommuner finde inspiration, vejledning og fakta om de forskellige virksomhedsrettede tilbud til flygtninge og familiesammenførte.

Målet er, at virksomhederne får glæde af hinandens erfaringer, så flere nytilkomne flygtninge og familiesammenførte får mulighed for hurtigt at komme ud på en virksomhed.

Publiceret 14-09-2016