Barseldagpenge, når du har en medarbejder på barsel

Du kan læse og søge om barseldagpenge til din medarbejder på virk.dk 

www.virk.dk

Følg linket her under og du vil blive sendt videre til virk.dk

barseldagpenge til medarbejdere på virk.dk

Barseldagpenge til dig som er selvstændig

Du kan læse og søge om barseldagpenge til selvstændige på virk.dk

www.virk.dk

Følg linket her under og du vil blive sendt videre til virk.dk

barselsdagpenge som selvstændig på virk.dk

Publiceret 18-03-2014