Skive Kommune er danmarksmester i kommunal sagsbehandling. En position, vi opnåede i Dansk Industris seneste undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Vores flotte placering skyldes bl.a., at vi har én af landets korteste sagsbehandlingstider i vores tekniske forvaltning. Dertil kommer, at vi konstant tilstræber et godt og smidigt samarbejde, hvor der er fokus på at servicere vore nuværende og kommende virksomheder effektivt og professionelt.

For at sikre den tætte dialog tilbyder vi servicen "Én indgang til Skive Kommune", hvor kommunikations-, udviklings- og erhvervschef Anders Storgaard Rask fungerer som kontaktperson til kommunen, når der er behov for det.

Denne service skal ikke erstatte den daglige, gode kontakt, der er mellem virksomhederne og de enkelte medarbejdere og afdelinger i kommunen. Men i forbindelse med nye større sager, kan Anders Storgaard Rask hjælpe din virksomhed videre til den eller de rette personer, ligesom han kan koordinere en given opgave, som skal håndteres af flere afdelinger. Endelig kan Anders Storgaard Rask også fungere som en ’livline’, hvis en sag af den ene eller den anden årsag ikke opleves at have den fornødne fremdrift.

Ønsker du at benytte dig af dette særlige tilbud, er du velkommen til at henvende dig til Anders Storgaard Rask.  

Publiceret 03-01-2014