Veteranindsatsen i Skive Kommune

Veteraner har igennem udsendelser ydet en vigtig indsats på vegne af Danmark. En indsats som Skive Kommune ønsker at anerkende ved at yde en fokuseret støtte til veteraner og deres pårørende - herunder børn.

Skive Kommune har ansat en veterankoordinator, der er omdrejningspunktet for denne indsats. Veterankoordinatoren er det primære kontaktpunkt for veteraner, pårørende, frivillige, fagpersoner og eksterne samarbejdspartnere i stat, region og kommune.  

 

Veterankoordinatorens opgaver:

  • Veteraner og pårørendes indgangsvinkel til kommunen.
  • Støtte og koordination i enkeltsager, hvor veteraner har en sag i kommunen.
  • Fungere som bisidder eller mentor for veteraner.
  • Rådgive veteraner og fagpersoner om tilbud og aktiviteter for veteraner.
  • Etablere tilbud målrettet veteraner og pårørende.
  • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i stat (Forsvaret), region (sundhedsvæsenet) og frivillige.
  • Gennemføre opsøgende arbejde i relation til veteraner.

 

 

Publiceret 22-06-2017