I Skive Kommune er der etableret trafiksignalanlæg 18, også kaldet lysreguleringer. Heraf er 16 trafiksignalanlæg i Skive By og ét i Balling, samt ét trafikstyret fodgængerfelt i Hem.

De fleste trafiksignalanlæg er tidsstyret. Det vil sige, at signalanlægget er indstillet til at skifte i forudbestemte tidsintervaller og programmer. Det kan være et dagprogram, aftenprogram og natprogram. Herudover har nogle kryds et myldretidsprogram til morgen- og eftermiddagstrafik.
 
Andre trafiksignalanlæg er trafikstyret. Det vil sige, at trafikken får signalet til at skifte, når køretøjer passerer de spoler, som er nedfræset i kørebanen op mod krydset. I dag bruges i stigende grad radar i stedet for spoler til detektering af trafikken. Når der ikke er trafik, kan der være rødt i alle retninger, men når en spole bliver påvirket af et køretøj vil signalet skifte til grønt. Ved en hastighed på 50 km/t eller derunder vil der herefter være grønt, når man kommer frem til krydset. Dette medfører samtidig en hastighedsdæmpning på strækningen.

Trafiksignalanlæggene er tilkoblet en overvågningscentral, som registrerer når der er fejl på spoler, radar eller manglende lys i et signal. Eniig forestår drift og vedligeholdelse af signalanlæggene.

Ved fejlmelding af trafiksignalanlæg kan følgende kontaktes:

  • Verdo på telefon 70100238
  • Skive Kommune, Drift og Anlæg på telefon 9915 5500
  • Midt- og Vestjyllands Politi, Lokalstation Skive på telefon 9615 1448

Publiceret 23-06-2017