Skive Kommune har gennem en lang årrække arbejdet målrettet med at forbedre
trafiksikkerheden i kommunen. Arbejdet med trafiksikkerhed foregår på mange niveauer, og gennem mange initiativer og indsatsområder.    

Trafikulykker
Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan 2013-2020 peger på en målsætning med 50 % reduktion i dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne frem til 2020 med udgangspunkt i antallet fra 2010. Denne målsætning følger Skive Kommune.  

Trafikulykkesbarometer

Se status for trafikulykker og personskader på kommunevejene i Skive Kommune

Trafikulykkesbarometer

Trafiksikkerhedsplan og Cykelstiplan
Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for Skive Kommune gældende for perioden 2015-2019. Planen skal danne grundlag for kommunens fremtidige trafiksikkerhedsarbejde. Planen beskriver, hvilke udvalgte indsatsområder kommunen skal arbejde videre med, og hvilke konkrete initiativer der kan anvendes for, at forbedre trafiksikkerheden. Samtidig er der udarbejdet en cykelstiplan, som skal sikre en sammenhængende cykelinfrastruktur og derved fremme cykeltrafikken. Teknik og Miljø Udvalget har på den baggrund d. 9. maj 2017 prioriterede cykelstiprojekter til fremtidig udførsel. Materialet kan ses under link nedenfor.

Trafiksikkerhedskampagner
Mere end 90 % af alle ulykker i trafikken skyldes den måde hvorpå trafikanterne opfører sig i trafikken. Derfor afvikler Skive Kommune løbende kampagner og information om trafiksikkerhed, der kan være med til at påvirke trafikanterne til en bedre adfærd i trafikken. Det er et langsigtet arbejde, og erfaringer viser at det er nødvendigt at gentage budskabet for at fastholde effekten. Kampagneplan kan ses under link nedenfor.

Skive Færdselssikkerhedsråd
Skive Færdselssikkerhedsråd arbejder med en bred vifte af initiativer og aktiviteter på trafiksikkerhedsområdet og er sammensat af repræsentanter fra: Skive Kommune, Færdselskontaktlærer, Vognmænd, Cyklistforbundet, Busselskaber, Politiet, Dansk Kørelærerforening, Handicaporganisationer, Ældreråd og Ungdomsråd. Referater fra møderne kan findes under link nedenfor. 

Publiceret 27-06-2018