Vær opmærksom på, at der fra køreplanskiftet sker ændringer i brug af teletaxa i Skive Kommune.
Dette gælder både for lokale ruter og bybusser.

Ændringen betyder:
Teletaxaen kører nu efter en fast køreplan
Teletaxaen kører nu kun fra eksisterende stoppesteder

Se køreplanen for din teletaxa i nedenstående link 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 24-06-2017