Erstatningskrav mod kommunen
Har du været ude for et uheld, der har forsaget personskade eller skade på dit køretøj, på grund af hullet asfalt på en vej eller sti, eller fortovsfliser som ligger dårligt, kan du rette henvendelse til dit eget forsikringsselskab og til Teknisk Forvaltning, Park og Vej.

Du bedes udarbejde en skriftlig anmeldelse af uheldet, som skal indeholde følgende:

  • Navn, adresse og telefonnummer
  • Uheldstedet, herunder vejnavn og husnummer, samt retning for din færdsel
  • Dato og tidspunkt for uheldet
  • Beskrivelse af hændelsesforløbet, gerne vedlagt en skitse
  • Beskrivelse af omfanget af skader
  • Det beskadigedes mærke, alder og evt. indregistreringsnr.
  • Forsikringsselskab samt policenummer
  • Eventuelle vidner (navn og adresse)

Efter modtagelsen af skadesanmeldelsen, vil Teknisk Forvaltning, Park og Vej sende en anmeldelse af uheldet til kommunens forsikringsmægler, der vil behandle sagen og tage stilling til et eventuelt erstatningsansvar.

Herefter vil anmelder eller anmelders forsikringsselskab modtage en skriftlig meddelelse om, hvorvidt kommunen kan anerkende en erstatningspligt.

Anmeldelse rettes til: Park og Vej, Entreprenørgården, Gyrovej 5, 7800 Skive, Att. Birgit Hejlskov Nielsen bhni@skivekommune.dk   

Har du påkørt vejens inventar
Har du påkørt et vejskilt eller andet vejinventar på vejarealet bedes du ligeledes anmelde skaden til kommunen.

 

Publiceret 23-06-2017