Spring navigation over

Trafik

Hver ulykke er én for meget
Et moderne samfund kan ikke fungere uden mobilitet
Søger du erstatning eller vil du anmelde en skade
Vejes trafikfarlighed set i børnehøjde
På vej rundt i kommunen
Kollektiv trafik
Trafikulykker og personskader på kommuneveje i Skive Kommune
Hvis du støder på et problem inden for vej og grønne områder, kan du hjælpe med at få problemet løst ved at give os et praj. Det kan for eksempel være huller i vejen, graffiti eller nedfaldne grene.