Ønsker du at benytte kommunens gade-, vejarealer, torve, fortove og pladser til aktiviteter og arrangementer, kan du søge om tilladelse via Link nedenfor. 

Har du behov for at opstille containere, stilladser og andet byggemateriale på kommunens gade-, vejarealer, torve, fortove og pladser kan du ligeledes søge om tilladelse via Link nedenfor. 

Kørsel i gågaden
Er du butiksejer eller har du folkeregisteradresse i gågaden har du mulighed for at søge om tilladelse til kørsel i gågaden for et år ad gangen. Kommunen forbeholder sig ret til at fastsætte krav i forhold til tilladelsen. Har du lejlighedsvis behov for at færdes i gågaden med et køretøj kan der søges om tilladelse via samme link nedenfor.

Gågaderegulativ
Skive Kommune har et regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer, populært kaldet Gågaderegulativet. Formålet er at sikre attraktive og velfungerende offentlige byrum med et sæt "spilleregler" for hensigtsmæssigt ophold, handel, færdsel og kulturelle arrangementer. 

Publiceret 18-10-2019