Spring navigation over

Parkering

Parkeringsforhold i by og land
Parkeringslicens for beboere med adresse i Skive Midtby
Parkering udenfor godkendte parkeringspladser i en kortere periode
Hvis du støder på et problem inden for vej og grønne områder, kan du hjælpe med at få problemet løst ved at give os et praj. Det kan for eksempel være huller i vejen, graffiti eller nedfaldne grene.