Topkapning, beskæring og skovning

Vi tilbyder blandt andet:

  • En mangeårig erfaring, og bred kompetence i forhold til alle former for beskæring, topkapning, og fældning. Herunder fældning af vanskelige træer, manuel eller lift arbejde i forbindelse med beskæring, topkapning, og fældning.

  • Faguddannede medarbejdere uddannet fra Skovskolen - således kompetencerne er tilstede ved fældning og topkapning, og relevante AT-vejledninger og love sikres overholdt.

  • Tyndning i beplantninger således beplantningen og bestandstræer, udvikler sig med rette vækst.

  • Plejebeskæring af nyplantede eller allerede eksisterende træer.

Publiceret 25-10-2017