Afvandingsopgaver, rottespærre og drænopgaver

Vi tilbyder blandt andet:

  • Indbygning af faskiner

  • Tømning af sandfangs brønde

  • Etablering og reparation af dræn

  • Udskiftning af rendestensriste og rendestensbrønde

Publiceret 13-11-2017