Hans Peter Lauritsen er formand for Vejservice ved Park og Vej, og han har 19 medarbejdere på sit hold.

Vejservice står for en stor del af den daglige drift og vedligeholdelse af vejene i Skive Kommune.

Vejservice står blandt andet for

 • Renholdelse og fejning
 • Ukrudtsbrænding
 • Toiletter
 • Gade- og byinventar
 • Kystsikring og strande
 • Grusveje og stier i grus og stenmel
 • Badebroer
 • Højvandstilsyn
 • Drift af diger
 • Vejtilsyn
 • Rottebekæmpelse
 • Byggegrunde
 • Tilsyn af opgravninger
 • Vedligeholdelse af kunstværker
 • Vinter

Publiceret 21-11-2019