Risikoen for højvande er størst i perioden fra 1. november til 1. april.    

Beredskabet ved Skive Kommune består af en hovedvagt, en formand og en mandskabsstyrke på ca. 25 mand, som indkaldes efter behov til regulering af ventiler, gennemgang af diger, opsætning af skilte, bemanding af pumper. Park og Vej ved Skive Kommune forestår den praktiske udførelse af beredskabet.     

Hovedvagten vurderer varslinger fra DMI og foretager ligeledes observationer ved fjorden. Når vandstanden overstiger ca. 1,60 meter vurderes det i samarbejde med politiet, om der skal oprettes en kommandostation.      

Når vandet stiger
De første ventiler lukkes ved en vandstand på 0,85 meter og pumperne, der er placeret ved Fjordvej i Skive, startes når vandstanden rammer 1,40 meter. Når vandet i fjorden stiger til ca. 1,65 meter overvejes behovet for evakuering. Det er politiet som træffer den endelige beslutning om evakuering.

Beboelsesområder prioriteres højest i forbindelse med højvandssikringen. I Skive by er der størst risiko for oversvømmelser på følgende strækninger:    

  • Bækkevej
  • Fjordvej
  • Engvej
  • Norgesvej
  • Østerbro
  • Vejene mellem Norgesvej og Viborgvej

Der opsættes advarselsskilte ved forhøjet vandstand på samtlige havneområder i kommunen , ligesom der for så vidt muligt, skiltes ved oversvømmede vejstrækninger.   

Sikkerhed på havneområdet
Når vandstanden er forhøjet opfordres folk af sikkerhedshensyn til at holde sig væk fra havneområderne og de områder hvor der arbejdes, som for eksempel ved pumperne på Fjordvej. Mange mennesker på arbejdsstedet kan samtidig besværliggøre arbejdet for mandskabet.    

Sandsække anvendes primært i forbindelse med eventuelle digebrud, men i det omfang det er muligt, stiller kommunen gerne sandsække til rådighed for private. Sandsække kan hentes og skal afleveres igen ved Park og Vej på Gyrovej i Skive. Det er som udgangspunkt grundejerens eget ansvar at sikre sin ejendom.    

Se Stormrådets infofilm om stormflod og DMI's vandstandsmålinger under link nedenfor. 

Publiceret 23-06-2017