Tirsdag d. 9 juni 2015
Aflevering foretaget d. 9. juni og fotos herunder viser det nye anlæg med broer på land over stranden, betontrappe ved havnebassin, stenkister i indsejling, rekreativ areal med robinepæle for legeredskaber.

 

 

Søndag d. 3. maj 2015 
Der er etableret ny flydebro ved den nye vestmole og ny bådebro ved stranden.

Onsdag d. 8. april 2015
Havneudvidelsen tager hastigt form. Der er etableret forskalling for støbning. På stranden er der etableret pæle i robine for leg. Den nye bro langs stranden for langskibe og sydbroen med bølgeskærm. 

Onsdag d. 11. marts 2015
Eksisterende indsejling er lukket med spuns og betonpæle. Der er etableret trædæk og bølgeskærm på Vestmole. Pælerammer slår pæle til ny betontrappe og der etableres trædæk på Sydmole. Skibet Helle Saj fra Svendborg foretager uddybning.

 undefined

undefined

Mandag d. 23. februar 2015
Udlægning af brodæk på vestmole.

undefined

undefined

Tirsdag d. 10. februar 2015
Tømmer-konstruktionen er etableret, mens der er kørt sten til stenkastningen, hvorved indsejlingen er ved at tage form. Tidsplanen følges. 

undefined

undefined

Mandag d. 2. februar 2015
På den midlertidige kørevej mod ny indsejling ses lodpæle og gravemaskinen der er i færd med udføre underlag for Stenkastning. Pælerammeren er i gang med pæle ved ny indsejling.  

undefined

Tirsdag d. 27. Januar 2015
Stenkastning på den nye Vestmole er afsluttet, hvorefter skråpæle monteres på den nye Vestmole. Der udføres uddybning med Skibet Helle Saj. 

undefined

undefined

undefined

Torsdag d. 22. januar 2015
Der er leveret pæle og sten, og stenkastning er påbegyndt. 

undefined

undefined    

Tirsdag d. 20 januar 2015
Den nye vestmole er spunset og en midlertidig kørevej er etableret til sydmolen. Fartøjet ”Helle Saj” fra Svendborg Uddybning er i færd med uddybning og materialet sejles til Rind grund 14 sømil væk. 

undefined

undefined

undefined

Torsdag d. 15. januar 2015
Byggepladsskilt opstilles i løbet af uge 4 på Stenørevej ved byggepladsen.

undefined

Byggepladsskilt opstilles på Stenøre ved byggepladsen

Fredag d. 9. januar 2015
Spunsning af Vestmole nåede at blive etableret inden stormene Dagmar og Egon ramte området. Der mangler dog fortsat justering af overkant spuns. 

undefined 

Tirsdag d. 6. januar 2015
Dag nr. 2 efter opstart på udvidelsen af Fur Havn. Entreprenør CG. Jensen etablerer foreløbig kørevej ud i vandet, hvor fra spunsrammeren vil banke spunsen ned på vestmolen. Spunsning forventes afsluttet indenfor 2 uger.  

undefined

undefined

undefined

Den 9. december 2014

 

Visualiseringer  

undefined

Visualisering af udvidelse af Fur Havn ved rampe   

 undefined

 Visualisering af udvidelse af Fur Havn ved strandeng
 

Publiceret 06-07-2015