Spring navigation over

Transport, trafik og veje

Hver ulykke er én for meget
Et moderne samfund kan ikke fungere uden mobilitet
Kollektiv trafik
På vej rundt i kommunen
Parkeringsforhold i by og land
Skive Kommune giver muligheder for et aktivt cykelliv
En moderne kommunal materielgård, som tilbyder entreprenørydelser
Færgefarten mellem Fur og Branden
Hvis du støder på et problem inden for vej og grønne områder, kan du hjælpe med at få problemet løst ved at give os et praj. Det kan for eksempel være huller i vejen, graffiti eller nedfaldne grene.