Hvad er en utilsigtet hændelse?

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt. Men nogle gange sker der utilsigtede hændelser eller fejl, hvor en borger risikerer at blive skadet eller reelt bliver skadet.

Det er vigtigt at kende til sådanne hændelser eller fejl. Sundhedsvæsenet kan lære af dem og på denne måde blive endnu bedre til at give en god og tryg behandling og pleje

Hjælp os med at lære, hvis noget går galt

Borger og pårørende er særlig gode til at opdage problemer med sikkerheden, fordi de er med i hele forløbet. Det er derfor af stor betydning, at du som borger eller pårørende rapporterer, hvad du har oplevet.

Rapportering af hændelser eller fejl skal foregå gennem Styrelsen for Patientsikkerhed. Her vil rapporten indgå i arbejdet med at understøtte den kvalitetsudvikling, som finder sted i sundhedsvæsenet, og udviklingen af et miljø, hvor det er muligt for sundhedspersonalet at håndtere hændelser og fejl og samtidig lære heraf.

Databasen giver patientombuddet mulighed for at vejlede sundhedsvæsenet om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger. Data vil ligeledes blive brugt til kommunal og lokal opmærksomhed omkring forbedring og udviklingsmæssige muligheder.

Hvis du har spørgsmål vedr. utilsigtede hændelser er du velkommen til at kontakte Merete Bislev (MEBI@skivekommune.dk) på tlf. 9915 6660 (tast 5)

Indberet en utilsigtet hændelse

Hvis du eller en af dine pårørende har oplevet en utilsigtet hændelse kan du indberette den via dette link på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Indberet her

 

Publiceret 05-04-2019