Hvis du arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, eller hvis du udsendes til arbejde i et af de nævnte lande, kan du efter EU-reglerne i visse tilfælde bevare din tilknytning til den danske sygesikring og få ret til offentlige sundhedsydelser i såvel Danmark som det land, du bor i, men til udgift for Danmark. Udbetaling Danmark kan give dig flere oplysninger om EU-reglerne. 

Læs mere om social sikring i udlandet her 

Publiceret 07-01-2019