Sygesikring ved uddannelse i udlandet

Her kan du læse om din sygesikring, hvis du skal til udlandet og studere.

Jeg skal studere i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i op til 1 år

Jeg skal studere i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i op til 1 år

Din ret til at bruge det danske sundhedsvæsen, når du studerer i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, afhænger af, om du skal studere i op til et år eller i mere end et år.

Hvis du er dansk socialt sikret og skal studere i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i op til et år, kan du bruge dit blå EU-sygesikringskort, som giver dig ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, du studerer i.

Hvis du fortsat er tilmeldt folkeregistret i Danmark, bevarer du dit gule sundhedskort og kan bruge det danske sundhedsvæsen som hidtil.

Hvis du i perioden framelder dig det danske folkeregister, kan du normalt få et særligt sundhedskort, der giver dig ret til at bruge det danske sundhedsvæsen på samme vilkår som borgere, der bor i Danmark.

Du kan også få kortet, hvis du skal være i ulønnet praktik.

Du kan læse om reglerne og søge om det særlige sundhedskort i en selvbetjeningsløsning her på borger.dk.

Jeg skal studere i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i over 1 år

Jeg skal studere i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i over 1 år

Din ret til at bruge det danske sundhedsvæsen, når du studerer i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, afhænger af, om du skal studere i op til et år eller i mere end et år.

Skal du studere i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i over et år, er du som udgangspunkt ikke sygesikret i Danmark. Du kan i nogle tilfælde bevare retten til at bruge det danske sundhedsvæsen, hvis du kan blive optaget i dit bopælslands sygesikring som familiemedlem til en person, der bor i Danmark.

Det kan du søge om med EU-sygesikringsblanketten E 109. Du kan vælge denne mulighed i selvbetjeningsløsningen.

Du vil modtage et særligt sundhedskort, hvis den udenlandske sygesikringsmyndighed bekræfter blanketten.

Du kan læse om reglerne og søge om det særlige sundhedskort i en selvbetjeningsløsning her på borger.dk.

Jeg skal studere i et land uden for EU/EØS-landene eller Schweiz

Jeg skal studere i et land uden for EU/EØS-landene eller Schweiz

Hvis du skal studere i et land uden for EU/EØS-landene eller Schweiz, er du ikke dækket af dansk sygesikring. Du skal selv undersøge, om du kan blive optaget i landets offentlige sygesikring eller tegne en privat sygeforsikring.
Hvad er EU/EØS-landene?

Hvad er EU/EØS-landene?

Når du søger om det særlige sundhedskort, kan du blive spurgt, om du skal arbejde i et EU/EØS-land eller Schweiz. EU/EØS-landene er Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn samt Østrig.

Reglerne gælder også for Schweiz.

Publiceret 07-01-2019