Sygesikring som efterlønsmodtager i udlandet

Hvis du modtager dansk efterløn og bosætter dig i et andet EU-land, Liechtenstein eller i Schweiz, kan du og dine familiemedlemmer i visse tilfælde bevare tilknytningen til den danske sygesikring og få ret til offentlige sundhedsydelser i dit nye bopælsland til udgift for Danmark efter reglerne i EU-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Gælder dog ikke, hvis du er sygeforsikret i bopælslandet, fordi du arbejder samtidig med, at du modtager efterløn fra Danmark.

Det er din A-kasse som vurderer, om du kan få din efterløn med til udlandet - derfor er det din A-kasse som kan råde og vejlede dig, hvis du overvejer at flytte til udlandet. Er du flyttet eller opholder du dig midlertidigt i udlandet har du pligt til at meddele dette til din A-kasse.

Du kan læse mere om reglerne på Borger.dk

Hvilken dokumentation skal jeg have med til tilflytningslandet?
Ved flytningen fra Danmark skal du anmode Udbetaling Danmark, International Sygesikring om et særligt sundhedskort.

Udbetaling Danmark, International Sygesikring kan kontaktes på telefon 7012 8081 for yderligere oplysninger.

Sygesikring som efterlønsmodtager i udlandet

Har du brug for at vide mere om de forskellige regler kan du finde oplysninger her

borger.dk

Publiceret 07-01-2019