Er du på grund af fysisk eller psykisk handicap ude af stand til at transportere dig selv eller benytte offentlige transportmidler, kan du blive visiteret til kørsel til læge samt speciallæge indenfor Skive Kommune. 

Opfylder du ikke betingelserne for at få transport kan du i stedet for have mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse. 

Du kan læse mere om de forskellige muligheder herunder:  

 

Kørsel til egen læge eller speciallæge indenfor Skive Kommune

Hvis du er pensionist, og du på grund af din fysiske eller psykiske tilstand er afskåret fra at benytte offentlige transportmidler, har du mulighed for at søge om kørsel/befordring til egen læge eller speciallæge. 

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som kan fås ved henvendelse til Omstillingen ved Skive Kommune, eller du kan printe den her

Ansøgningsskema til kørsel

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som kan fås ved henvendelse til Skive Kommune, Borgerservice & Ydelse, eller du kan printe den her

Visitationsskema til læge- eller speciallægekørsel

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi vurdere dit kørselsbehov. Hvis din ansøgning er fyldestgørende, vil den blive behandlet indenfor ca. 2 uger.

Du kan ikke få bevilget kørsel, hvis årsagen er manglende adgang til offentlige transportmidler.

 

Hvilken læge/speciallæge kan der køres til indenfor Skive Kommune? 

- Læge
- Øjenlæge
- Ørelæge
- Hudlæge

Du kan IKKE 

- få kørsel til fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, psykologer og fodterapeuter m.v.
- få kørsel hvis du har egen bil eller kan benytte offentlige transportmidler, men du har i stedet for mulighed for at søge om kørselsgodtgørelse – se afsnittet nedenfor.

 

Kørsel for elever og studerende

Børn og unge der går på en ungdomsuddannelse, som får en midlertidig sygdom/skade (f.eks. brækker benet) kan være berettiget til kørsel til og fra skole i sygeperioden. For at få bevilget kørsel til skole ved midlertidig sygdom/skade skal du/I henvende jer til Borgerservice & Ydelse, Torvegade 10, 7800 Skive.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som kan fås ved henvendelse til Skive Kommune, Borgerservice & Ydelse, eller du kan printe den her

Ansøgning om kørsel

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som kan fås ved henvendelse til Skive Kommune, Borgerservice & Ydelse, eller du kan printe den her

Transport til uddannelse


Bestilling af kørsel

Bestilling af kørsel skal ske til Omstillingen ved Skive kommune på tlf. 9915 5500
helst dagen inden du har tiden hos læge m.v.  

 

Kørsel til sygehus 

Kørsel til sygehus skal bestilles via Region Midt´s Kørselskontor på tlf. 7023 6248.

 

Flextur

Er du ikke berettiget til kørsel via kommunen kan du bestille kørsel hos Flextur som er for alle. Du kan bestille flextur hos Midttrafik på tlf. 8740 8300.

Læs mere på Flexturs hjemmeside.

 

Kørselsgodtgørelse

Du kan få kørselsgodtgørelse til din egen læge samt til nærmeste speciallæge. 
Du skal være i sygesikringsgruppe 1 og have bopæl i Skive kommune.

Der er derudover forskellige betingelser som skal være opfyldt – nogle af disse betingelser afhænger af om du er pensionist eller ej:

 

Pensionist

Som pensionist (enten folkepensionist eller førtidspensionist efter de sociale Pensionslove) kan du få kørselsgodtgørelse til læge/speciallæge, såfremt der har været en udgift på minimum kr. 42,00 (2018).

 

Ikke-pensionist 

Som ikke-pensionist kan du kun få kørselsgodtgørelse til speciallæge. Der skal derudover have været en udgift på minimum kr. 100,00 (2018) og samtidig skal du også have mere end 50 kilometer fra din bopæl til speciallægen.

 

Fælles betingelser for udbetaling af kørselsgodtgørelse

  • Der ydes kørselsgodtgørelse svarende til udgiften til det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel. Her lægges der vægt på din tilstand og mulighed for transport med offentligt transportmiddel 
  • Ved benyttelse af eget befordringsmiddel kan der kun ydes godtgørelse efter statens laveste takst, hvis det ikke har været muligt for dig at benytte offentlige transportmidler
  • Der ydes desuden godtgørelse til en ledsager i tilfælde, hvor din alder eller helbredstilstand gør det nødvendigt med ledsagelse 
  • Vælger du en fjernere boende speciallæge, kan du få godtgørelse med det beløb, du ville have ret til, hvis du havde valgt den nærmest boende speciallæge

  

Hvor skal du sende ansøgningen hen m.v.?

Når du søger om kørselsgodtgørelse skal du dokumentere, at du har været hos lægen/speciallægen den pågældende dag. Du kan f.eks. anmode sekretæren hos lægen/speciallægen om dokumentation.

Ansøgning/dokumentation skal sendes til Skive kommune, Borgerservice & Ydelse, Torvegade 10, 7800 Skive.

Vi behandler din ansøgning i løbet af 1 måned, og godtgørelsen indsættes på din NEM-konto.

Publiceret 07-01-2019