Spring navigation over

Sygesikring og læge

Her kan du læse mere om de generelle regler om sygesikring og sygesikringsgrupper.
Her kan du læse mere om, hvordan du blandt andet skifter læge, vælger ny læge i forbindelse med flytning m.v.
Her kan du læse om, hvad du kan få sygesikringstilskud til
Er du på grund af fysisk eller psykisk handicap ude af stand til at transportere dig selv eller benytte offentlige transportmidler, kan du blive visiteret til kørsel til læge samt speciallæge