Værnemidler

Værnemidler er udstyr, der bæres af personale, og har til formål at beskytte personalet imod smitte med mikroorganismer, og forhindrer personalet i at videregive smitte. Det kan for eksempel være forklæder, kitler, handsker og masker. De enkelte områder skal sikre sig at der er tilstrækkeligt antal værnemidler til rådighed for personalet.

 

Ønsker du mere information kan du i linket herunder læse de nationale retningslinjer om behandling af patienter med smitsomme sygdomme.

Se bilag 2 side 93 for at se hvordan man korrekt tager værnemidler på og side 94 for hvordan man korrekt tager værnemidler af. 
 
Plastforklæde


• Skal anvendes når der er risiko for forurening af uniformen (ex når du arbejder ved borgerens
  seng)
• Skal anvendes ved arbejde i afdelingskøkkener og ved udportionering af mad
• Skal anvendes ved vådt arbejde (ex. Når du hjælper borger med bad)
• Kan anvendes under isolation, når kontakt til smitstof begrænses til hænder og forklædets
  dækningsområde


Overtrækskittel


• Skal virke som barriere for mikroorganismer og være væskeafvisende 
• Overtrækskitler er engangskitler og kasseres straks efter brug
• Skal dække uniformen til under knæhøjde og have en ærmelængde der sikrer at handskerne
  dækker den nederste del af ærmet
• Anvendes som supplerende værnemiddel, når plastforklæde ikke er tilstrækkeligt


Masker og briller eller visir


• Masker skal være af non-woven materiale  
• Masker med visir eller brille anvendes, hvor der er risiko for stænk og sprøjt med blod, pus, sekret,     urin, afføring, slim eller spyt til ansigtet
• Masker, masker med visir eller briller er engangsmasker og kasseres straks efter brug  
• Vask eller desinficer hænder efter fjernelse af maske, maske eller visir med briller

 

Handsker


• Håndhygiejne skal altid udføres før og efter brug af handsker
• Handsker er til engangsbrug og må ikke vaskes eller desinficeres
• Handsker skal skiftes mellem forskellige procedurer samt ved forurening.

 

Serveringsforklæder


• Ved arbejde i afdelingskøkkener og ved udportionering af mad bæres plasticforklæde

 

Læs mere på Statens Serum Institutes hjemmeside

www.ssi.dk

https://hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende 

Generel infektionshygiejne

Håndhygiejne 

https://www.skive.dk/media/16117/akutdepot.pdf 

Publiceret 02-01-2019