Håndhygiejne

Håndhygiejne handler om at holde sine hænder rene, det vil sige fri for mikroorganismer (for eksempel virus og bakterier), kemiske stoffer og andet almindeligt snavs. Da de fleste infektionssygdomme smitter via direkte og indirekte kontakt er god håndhygiejne en af de vigtigste måder at bryde smitteveje på både i hjemmet, i daginstitutioner, på sygehuset og på andre arbejdspladser. 

Den kommunale arbejdsplads har det overordnede ansvar for, at rammerne er i orden. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der på alle arbejdspladser er nem adgang til håndvaske og gode hudprodukter i form af håndsprit, sæbe, creme samt engangshåndklæder af god kvalitet.

Det er også arbejdsgiverens ansvar at sikre, at den enkelte medarbejder har den nødvendige viden om hygiejnens betydning samt om korrekt brug af de enkelte metoder. Den enkelte medarbejder i Skive Kommune har ansvar for at sørge for en god håndhygiejne, der skal indarbejdes som en rutine, og være en naturlig del af hverdagen.

For personale der udfører opgaver i forbindelse med pleje og behandling gælder særlige retningslinjer se instruks håndhygiejne og handsker.

 

Sådan vasker du hænder

• Hænder og håndled fugtes, inden sæben kommes på
• Sæben fordeles grundigt
• Vask grundigt i minimum 15 sekunder (husk fingerspidser, tommelfingre, mellemrum mellem  
  fingrene samt håndrygge, håndflader og håndled)
• Skyl sæben af og dup hænderne helt tørre
• Luk hanen med papirhåndklædet

 

Man skal vaske hænder


• Efter toiletbesøg
• Efter indkøbsture, afhentning i daginstitutioner, ture i offentlig transport mv.
• Før man begynder at lave mad/spise
• Når man har pudset næse eller nyst i hænderne
• Når man har tørret næse eller skiftet ble
• Efter håndtering af snavset vasketøj
• Når man har håndteret råt kød, grøntsager eller jord


Vær også opmærksom på håndhygiejnen i det daglige, for eksempel


• Når man deler tastatur, dørhåndtag, telefon og andre fælles håndkontaktpunkter med kolleger, familie og andre


Husk, at smitte også kan overføres, hvis man gnider øjne med snavsede hænder.

For personale som udfører pleje og behandlingsopgaver gælder særlige retningslinjer.


Sådan desinficerer du dine hænder


Hånddesinfektion skal udføres på synligt rene og tørre hænder, håndled og eventuelt underarme


• Der skal tilføres så meget hånddesinfektionsmiddel, at huden kan holdes fugtig af desinfektionsmidlet i 30 sekunder
• Hånddesinfektionsmidlet skal fordeles og indgnides overalt på hver finger, mellem fingre, på
   håndrygge, på håndflader, omkring håndled og eventuelt på underarmene
• Hånddesinfektionsmidlet skal gnides ind indtil hænderne, håndled og eventuelt underarme er helt tørre
• Hånddesinfektion udføres efter håndvask på tørre hænder, håndled og eventuelt underarme

Hånddesinfektion med håndsprit bruges, når der ikke er adgang til vand og sæbe, og forudsat hænderne ikke er synligt snavsede eller fugtige.

Sundhedsstyrelsens video "Hvad er der på dine fingre?".

 

Her nedenfor kan du se en video om henholdsvis håndvask for børn og håndvask for voksne:

Her nedenfor kan du se en video om hånddesinfektion:

Publiceret 01-07-2019