Arbejdsdragt

Arbejdsdragten er det tøj man har iført sig eller taget over sit eget tøj for at reducere risiko for overførsel af smitte. Arbejdsdragten skal forhindre smittespredning fra borger til personale til borger, samt fra arbejdsplads til privat bopæl og omvendt.

Det er arbejdsgiveren, der vurderer behovet for anvendelse af arbejdsdragt.
Jo flere arbejdsopgaver med tæt kontakt til borgeren jo større er risikoen for forurening af arbejdsdragten. Korrekt brug af arbejdsdragt har en signalværdi, der styrker borgernes, de pårørendes og kollegers tillid til kompetence og professionel adfærd.

Arbejdsdragten bør skiftes dagligt, og når den er forurenet. Privat tøj må ikke være synligt neden for ærmekanten. Arbejdsdragt som er over privat tøj skal være knappet.

Alle arbejdsdragtsgenstande, der anvendes i det daglige arbejde, skal vaskes ved anvendt vaskeri firma.

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at beskytte sin arbejdsdragt. Se link https://www.skive.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hygiejne/vaernemidler/

Personaler der anbefales at benytte arbejdsdragt: SSA, SSH, sygeplejersker, serviceassistenter, køkkenassistenter, rengøringspersonale, hjælpemiddelcentralen, fysioterapeuter, ergoterapeut, pædagoger med plejeopgaver, samt elever, studerende og praktikanter

Se desuden:


Håndhygiejne og handsker

Generel infektionshygiejne 

Publiceret 02-01-2019