Akutteamet

Formålet med Akutteamet er i højere grad at behandle borgere/patienter i nærmiljøet samt at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser ved at skabe et mere sammenhængende patientforløb. Samtidig fungerer Akutteamet som hverdagens livline for hjemmesygeplejerskerne i akutte og komplekse situationer.

Akutteamet møder ind i Sundhedshuset ved skadestuen. Her vil de indgå i klinikfællesskab med regionens behandlersygeplejersker og sygeplejeklinikken.


Hvornår kan sygeplejerskerne i Hjemmeplejen og centersygeplejerskerne på plejecentrene bruge Akutteamet
?

  • Ved akut dårlige borgere - second opinion, tage over/følge op, og i dialog med vagtlæge – evt. tage blodprøve (CRP, hgb, INR) med svar med det samme
  • Oplæring i komplekse instrumentelle opgaver fx ved anlæggelse af venflon, sonde, kateter eller ved blærescanning (indkøbes snarest)

  • Ved flere udskrivelser til aftenvagten med i.v. Her er det vigtigt at alle parter oplever et respektfuldt samarbejde, hvor der tages hensyn til kompetencer, kompleksitet, tid – mængde

  • Bruge sygeplejerskerne fra Akutteamet, når de er ”hjemme” i området - til faglig sparring

  • Ved behov for hjælp i forbindelse med fald - der er en Raizer i akutbilen

 

Øvrige opgaver som Akutteamet skal løse: 

  • Samarbejde med de praktiserende læger - til vurdering af borgeres helhedstilstand

  • Samarbejde med Hospitalsenhed Midt

  • Tage imod opkald/opgaver fra Hospitalsenhed Midt samt fra praktiserende læger, og udføre og/eller videreformidle opgaver til hjemmeplejen efter aftale med den enkelte hjemmesygeplejerske 

Kontakt Akutteamet

Akutteamets åbningstid er:

Alle dage inkl. helligdage fra kl. 7.15 - 23.00
Tlf. 9915 5401

Publiceret 23-05-2017