Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager kun vanskeligt kan benytte et almindeligt tandplejetilbud hos en privat tandlæge. Tilbuddet skal medvirke til øget trivsel for borgeren. Vi sikrer en god tyggeevne og forebygger og afhjælper smerter

Vi tilbyder undersøgelser og behandlinger i borgerens eget hjem, på plejecentret eller på tandklinikken

Det koster 530 kr. om året (2019) at modtage omsorgstandpleje. Beløbet dækker al behandling. Beløbet bliver opkrævet én gang årligt via girokort

  

Omsorgstandplejen tilbyder:  

  • regelmæssig undersøgelse af tænder, proteser og slimhinder
  • vejledning og hjælp til at holde tænder og proteser i god stand
  • nødvendig behandling af tænder og proteser. Vi tager hensyn til den enkeltes behov, samt til de realistiske muligheder for at gennemføre behandlingen
  • undervisning og træning af personale, så nødvendig hjælp til tandbørstning kan ske på bedste måde                                            

 Some description 

For at modtage tilbud om omsorgstandpleje, skal man visiteres hertil. Det vil sige, at man ikke selv kan tilmelde sig ordningen 

Visitationen sker via plejepersonale/kontaktperson 

  • Borgere i egen bolig visiteres af Visitation & Hjælpemidler
  • Borgere i plejebolig visiteres af Ældreservice 
  • Borgere tilknyttet Socialafdelingen visiteres af Specialrådgivningen  

 

omsorgstandpleje

Læs mere om omsorgstandpleje her

Link til mere information

 

Har du yderligere oplysninger, kan du kontakte:   

Tandplejens Kontor

Sundhedshuset

Resenvej 25, plan 5

7800 Skive
99 15 68 80

 

Åbningstider 
 mandag-torsdag
 8.00-15.00
 fredag
 8.00-13.30

 

 


 

Publiceret 24-01-2018