Vandløb Trævel Å 
Stationsnavn Kærgårdsholm 
Koordinat  491.842, 6.269.069 
Koordinatsystem  UTM zone 32, ETRS89 
Oplandsareal  26,7 km²
Skala 0  0,45 m DVR90 
Driftsansvarlig  Skive Kommune 

 

Publiceret 21-01-2020