Vandløb Sæby Bæk
Stationsnavn Bysted Bro 
Koordinat  494.853, 6.290.543
Koordinatsystem  UTM zone 32, ETRS89 
Oplandsareal  6.74 km² 
Skala 0  0,7 m DVR90 
Driftsansvarlig  Skive Kommune 

 

Publiceret 21-01-2020