I Koholm Å måles vandstanden ved Herningvej. Det er Miljøstyrelsen, Midtjylland, der drifter måleren.

Data er fra www.hydrometri.dk.

Publiceret 21-01-2020