Vandløb Glattrup Bæk
Stationsnavn Brårup 
Koordinat  502.365, 6.267.765
Koordinatsystem  UTM zone 32, ETRS89
Oplandsareal  0,8 km²
Skala 0  1,7 m DVR90
Driftsansvarlig  Skive Kommune

 

Publiceret 21-01-2020