Vandløb Afløb fra Grynderup Sø
Stationsnavn Opstrøms stemmeværk
Koordinat 497.080, 6.294.624
Koordinatsystem UTM zone 32, ETRS89
Oplandsareal 29 km²
Skala 0 0,55 m DVR90
Driftsansvarlig Skive Kommune

 

 

 

Vandstandsmåler ved Nørengvej

Umiddelbart nord for Nørengvej har Miljøstyrelsen Midtjylland også en vandstandsmåler:

Vandstanden de seneste 30 dage i Afløb fra Grynderup Sø;

Publiceret 21-01-2020