I Afløb fra Grynderup Sø måles vandstand, vandføring, vandtemperaturer mv. ved Grynderupvej. Det er Miljøstyrelsen, Midtjylland, der drifter måleren. 

Herunder kan du se vandstanden for de seneste 30 dage. Du kan se flere målinger på www.hydrometri.dk.

Publiceret 12-03-2018