Sommeren 2017 var en rigtig god sommer for fiskene i Lille Ramsing Bæk. De fik nemlig halvanden kilometer ekstra at boltre sig på.

Skive Kommune genåbnede en vandløbsstrækning, som har været rørlagt siden 1960’erne. Røret spærrede for fiskenes adgang til den øverste del af vandløbet. Rørene blev gravet op, og i stedet blev der lavet et nyt slynget vandløb til gavn for områdets plante- og dyreliv.

I videoen kan du følge Jim i gravemaskinen fra det første rør graves op og gennem hele anlægsperioden. Du kommer også på besøg i vandløbet 4 måneder senere, hvor alt igen er grønt.

OBS. Filmen er tekstet. Hvis du ikke kan se teksterne, kan du klikke dem på nederst til højre i kanten af filmen. 

     

Historie

I 2013 blev der lavet en undersøgelse af mulighederne for at genåbne en rørlagt strækning i Lille Ramsing Bæk.

Forundersøgelsen viste, at der var gode muligheder for at forbedre forholdene for fisk og smådyr i vandløbet ved at genåbne den rørlagte vandløbsstrækning.

I 2015 søgte Skive Kommune tilskud hos staten til at gennemføre projektet. NaturErhvervstyrelsen gav tilsagn om tilskud til projektet i medio 2015.

Her kan du se projektområdet, der er markeret med en rød cirkel:

Projektet bestod i at genåbne den rørlagte strækning og at udlægge gydegrus i vandløbet. Samtidig skulle der anlægges kreaturpassager over vandløbet.

Detailprojektering, lodsejeraftaler og myndighedsbehandling af projektet blev udarbejdet i 2016, og anlægsarbejdet blev udført i maj/juni 2017.

Projektet blev gennemført med finansiering fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) og Miljø- og Fødevareministeriet

Her kan du se projektets forundersøgelse

Her kan du se detailprojektet

Publiceret 18-12-2017