Forundersøgelse i Ajstrup Bæk

Skive Kommune igangsatte i efteråret 2018 en undersøgelse af to spærringer i Ajstrup Bæk. Undersøgelsen var en udvidelse af en undersøgelse i Ajstrup og Trælsborg Bæk, som blev lavet for et par år siden. Formålet var at undersøge om to udpegede spærringer i vandløbet kunne forhindre fisk og smådyr i at vandre op og ned i vandløbet.

De to spærringer er markeret med rødt på kortet nedenfor.

Forundersøgelsen viste at den østlige spærring, som er en mindre sø, ikke udgør en væsentlig spærring, og der laves derfor ikke tiltag her. Den vestlige spærring bestod af en røroverkørsel, der var faldet delvist sammen. Ved et tilfælde var lodsejer selv i gang med at lave reparationer på røret, da vi var på besigtigelse. Der blev indgået en aftale om at Skive Kommune i stedet leverede et nyt rør, som lodsejer kunne lægge ned. Denne overkørsel udgør derfor ikke længere en spærring

Rapporten fra undersøgelsen kan findes her.

Undersøgelsen er udført af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordssekretariatet. Udgifterne er betalt af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Publiceret 17-07-2019