I statens Vandområdeplan 2015-2021 er der udpeget vandløbsrestaureringer, som skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og forbedre levevilkårene for fisk, smådyr og planter.

Til at gennemføre restaureringerne er der en statsfinansieret tilskudsordning. Det er Skive Kommune, der kan søge tilskuddet.  

I menuen til venstre kan du finde oplysninger om de enkelte vandløbsrestaureringer.

Publiceret 07-06-2017