De rørlagte vandløb kan være svære at finde. På denne side findes nogle gode råd til hvordan du kan finde dræn- og rørledninger, og hvordan du kan undersøge dem for mulige fejl.

Beliggenhed

Som hovedregel ligger de større rørlagte vandløb i det oprindelige vandløbs leje, det vil sige lavest liggende strækning i terrænet. Brønddæksler indikerer, hvor rørledningerne ligger. Lodsejerne bør have det oprindelige projektmateriale, som viser rørledningernes beliggenhed. Der kan eventuelt også findes oplysninger hos vandløbsmyndigheden.

Mulige fejl i de rørlagte vandløb

Du kan selv undersøge følgende:

 • Hvor gamle er rørene? Kunne det tænkes, at de er ved at være udtjente?
 • Hvilken type rør er anvendt (ler, beton, plastic)?
 • Hvordan hænger rørene sammen? Er de blot stødt op til hinanden, er der muffer eller er det helstøbt plastrør?
 • Er rørledningen blevet vedligeholdt (repareret, spulet eller rodskåret) for nylig? Trænger rørledningen til at blive vedligeholdt, eller kunne rørledningen have taget skade i forbindelse med vedligeholdelsen?
 • Er der skarpe knæk på rørledningen? De skarpe knæk udgør sårbare steder på en rørledning.
 • Er rørudløbet frit, helt eller delvist dækket af mudder?
 • Er der våde pletter eller små søer i lavninger, der viser, at rørledningen kan være stoppet eller faldet sammen?
 • Er der opstået huller i jorden over ledningen, som kan vise, at rørledningen er faldet sammen?
 • Er der forskel på vandspejlet i to brønde på vandløbet? Det viser, at der er stoppet mellem de to brønde.
 • Er brøndene fyldt med vand eller jord?
 • Står der træer over eller i nærheden af rørledningen, så der er risiko for rødder i rørledningen?
 • Løber rørledningen gennem mosejord eller anden ustabil jordbund, så der er risiko for sætninger?
 • Kan rørledningen have sat sig, eller kan rørene være gået fra hinanden?
 • Ligger rørledningen i pløjelaget, så de store landbrugsmaskiner kan have skadet rørledningen?
 • Er jorden frossen, så vandet ikke kan trænge ned til rørledningen?
 • Har der været foretaget reparationer af eller foretaget gravearbejder i nærheden af rørledningen for nylig, så der kunne være sket skade på rørledningen?
 • Er der tilsluttet dræn, tagvand og lignende til rørledningen for nylig, som kan belaste rørledningen mere end tidligere?

Entreprenører har mulighed for at foretage forskellige undersøgelser og reparationer i rørlagte vandløb:

 • TV-inspektion
 • Spuling
 • Rodskæring
 • Sandsugning i brønde
 • Etablering af brønde
 • Udskiftning af delstrækninger

Vedligeholdelse af de rørlagte vandløb

Private rørlagte vandløb

Enhver form for vedligeholdelse udføres og betales af de enkelte lodsejere.

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som reparationer og er dermed en del af vedligeholdelsen. 

Udskiftninger af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden. Du kan læse mere om reguleringer her.

Offentlige rørlagte vandløb

Almindelig vedligeholdelse udføres og betales af vandløbsmyndigheden. Udskiftning af enkelte rør indgår i vedligeholdelsen.

Udskiftning af længere strækninger med nye rør med samme beliggenhed og koter og med samme diameter samt udskiftning til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden. De berørte lodsejere skal deltage i betalingen.

 

Publiceret 03-01-2014