Hvorfor er okker et problem?

Okker er en trussel for dyre- og planteliv i vandmiljøet. Okker kan lægge sig som et tæt lag på fiskenes gæller, så ilten ikke kan trække igennem. Fiskene dør af okkerkvælning. Okker kan også ødelægge fiskenes æg, som dør i gruset pga. iltmangel. De fleste vandplanter trives ikke i okkerrødt vand, fordi ikke får lys nok.

Hvad er okker?

Den røde okker, vi ser i vandmiljøet, kommer fra stoffet pyrit, som er i jordbunden. Pyrit er et jernholdigt mineral. Hvis jorden drænes eller udgrøftes, sænkes grundvandsstanden og der kommer ilt ned til pyritten. Pyritten udledes til vandmiljøet, hvor det omdannes til okker (ferrojern).

Foto: Okker i vandløb

Den røde okker gør vandet grumset og skader både dyrene og planterne i vandløbet.

Hvad er okkerpotentielle områder?

For at begrænse udledningen af okker til søer og vandløb, er der udpeget okkerpotentielle områder, hvor risikoen for udledningen af okker er særligt stor. I okkerpotentielle områder må der ikke foretages dræning eller udgrøftning uden tilladelse fra kommunen.

I linkboksen herunder kan du klikke dig ind på et kort, hvor du se, om der er udpeget okkerpotentielle områder på dine arealer. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

Ansøgning om dræning

Ønsker du at dræne dine arealer i okkerpotentielle områder, skal du sende en ansøgning til Skive Kommune. Ansøgningen skal bl.a. indeholde jordbundsundersøgelser fra dine arealer, som kortlægger jordens indhold af pyrit. Ring eller skriv til os, så guider vi dig videre i ansøgningsprocessen.

 

Publiceret 09-05-2019