Hvorfor skal der sættes hegn?

I vandløbsloven er der bestemmelser for hegning langs alle åbne vandløb. Ved hegning langs offentlige vandløb skal man også overholde Fællesregulativ for 109 offentlige vandløb i Skive Kommune.

Bestemmelserne er lavet for at beskytte vandløbene. Når der går dyr tæt på et vandløb, er der stor risiko for, at de træder kanterne ned, så jorden skrider ud i vandet. I jorden kan der være stoffer, som dermed skylles ud i vandløbet, og de kan være skadelige for fisk og planter. Det kan også betyde, at bunden af vandløbet kommer til at ligge for højt, så der lettere sker oversvømmelser langs vandløbet, og der kan opstå problemer med tilstoppede dræn.

Bestemmelserne i fællesregulativet er også lavet for at sikre, at vedligeholdelsen kan udføres. Hvis hegnene ikke er sat rigtigt op, kan de forsinke grødeskæringen, fordi maskinerne ikke kan komme til.

Hvor skal hegnene sættes?

I fællesregulativet er der fastsat regler for hegning langs de offentlige vandløb. I regulativet står der, at hegn skal sættes mindst 2 meter fra vandløbets øverste kant for de vandløb, der ligger i landzone. I byzoner skal hegn sættes mindst 1 meter fra øverste kant. Hegn må ikke sættes i eller på tværs af vandløbet.

Langs de offentlige vandløb er der også et arbejdsbælte, som er 8 meter fra vandløbets øverste kant. I arbejdsbæltet må man ikke sætte faste hegn, som kan stå i vejen for vedligeholdelsesarbejdet. Hegn på tværs i arbejdsbæltet skal altid have 5 meter brede led med aftagelige ledhåndtag, så man kan køre og arbejde langs vandløbene.

Klik på fotoet herunder, hvis du vil se det i en større udgave.

Hegn, der er i vejen for vedligeholdelsen, skal fjernes af ejerne/brugerne inden vedligeholdelse af vandløbet. Hvis du klikker på linket nederst på denne side, kan du se, hvornår vedligeholdelsesarbejdet foregår i de enkelte vandløb. Hvis hegnene ikke er fjernet, vil de blive lagt ned i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet. Eventuelle skader og gener betales af ejer/bruger af hegnet.

Hvad skal du huske som lodsejer?

Når du sætter hegn langs et offentligt vandløb, skal du tage hensyn til, at vandløbet skal vedligeholdes:

  • Hvis du sætter trådhegn i arbejdsbæltet, må det ikke stå i 2 m bræmmen. Du skal være opmærksom på, at du skal fjerne hegnet inden vedligeholdelsen, hvis det står i vejen for maskinerne.
  • Det kan være en fordel at sætte hegnet i kanten af 2 m bræmmen, da det i langt de fleste tilfælde vil kunne lade sig gøre sig nå vandløbet med maskinerne, selvom du lader hegnet stå.
  • Hvis du sætter hegn på tværs af arbejdsbæltet det have mindst 5 m brede led.
  • Det er vigtigt, at du sætter ledhåndtag i, så man kan komme igennem med maskinerne.
  • Følge linket nederst på denne side, hvor kan du se, hvornår der skæres grøde i dit vandløb. Tidspunkterne for vedligeholdelsen opdateres løbende, så du kan følge med i, om der sker ændringer.
  • Du kan altid ringe til Skive Kommune, hvis du er i tvivl. Telefonnummeret er 9915 6642.

Publiceret 21-02-2017