Hvor skal der være 2 meter bræmmer?

Der skal være 2 meter dyrkningsfrie bræmmer ved alle åbne vandløb og søer, som er naturlige eller som er målsat i statens vandområdeplan. Bestemmelsen gælder kun i landzone. Bestemmelsen om 2 meter bræmmer står i vandløbslovens § 69.

Link

Du kan se bræmmekortet på på Skive Kommunes Webgis. Kortet er vejledende.

Klik her

 

Kommunen kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om der er 2 meter bræmmer langs et vandløb på dine arealer.

Hvad gælder i 2 meter bræmmen?

  • I 2 meter bræmmen må du ikke dyrke, jordbearbejde, plante, terrænregulere eller opsætte hegn og opføre bygninger.
  • I 2 meter bræmmen må du gerne afgræsse og tage høslæt, så længe det ikke medføre en risiko for udskridning af vandløbets brink eller bræmme.

Hvorfor er der 2 meter bræmmer?

Formålet med 2 meter bræmmen er at beskytte vandløbets brink mod udskridning og erosion. Herved reduceres sandtransporten til vandløbet og behovet for oprensning.

En stabil bræmme vil også reducere udvaskningen af næringsstoffer og pesticider til vandmiljøet.

2 meter bræmmen forbedrer de fysiske forhold i vandløbet til gavn for fisk og smådyr. Samtidig sikrer 2 meter bræmmen levesteder og spredningsveje for de vandløbsnære dyr.

Hvordan måles 2 meter bræmmen?

2 meter bræmmen måles fra vandløbets eller søens øverste kant.

Some description

 

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere om 2 meter bræmmer i Naturstyrelsens Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer.

Klik her for at læse vejledningen

 

Publiceret 09-05-2019