Skive Kommune fik i 2015 tilsagn om tilskud til at gennemføre en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse med henblik på at etablere et vådområde ved Nørresø (rød streg).

Efter samtaler med lodsejerne blev der søgt om tilsagn til at udvide Nørresø med Nørresø 2 (blå streg) i 2017. Der skulle ligeledes gennemføres en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse i Nørresø 2.

Forundersøgelserne resulterede i, at Skive Kommune ansøgte om tilsagn til realisering af Nørresø, men ikke til Nørresø 2.

Publiceret 29-01-2019