Finansieringsmuligheder

Når du skal have lavet kloakarbejde, kommer det uundgåeligt til at koste penge. Vi har samlet mulighederne for finansiering nedenfor.

Bank-/realkreditlån

Som udgangspunkt skal du tage kontakt til din egen bank-/realkreditinstitut. Sammen finder I forhåbentlig en fornuftig ordning.

Afdragsordning

Der er vedtaget en lov som muliggør, at økonomisk trængte borgere kan søge om optagelse i en afdragsordning, samt om fristforlængelse på 3 år, til at efterkomme påbud om forbedret rensning af spildevand eller påbud om nytilslutning til offentlig kloak.

Ordningen omfatter ikke separatkloakering af en allerede eksisterende fællesledning.

Betingelserne for optagelse i afdragsordningen er:

 • Du skal dokumentere en husstandsindtægt på under 319.012 kr. (2020) med et tillæg for hvert hjemmeboende barn under 18 år.
 • Formue over 882.023 kr. (2020) medregnes til dels.

Læs mere om ordningen her.

 

Lån til betaling af kloaktilslutning

Hvis du opfylder betingelserne kan du søge om lån til betaling af kloaktilslutning/indgåelse af kontraktligt medlemsskab. Det gælder dog kun bestemte typer kloak der skal være givet påbud.

Du eller din ægtefælle skal:

 • Eje fast ejendom i Skive Kommune og være tinglyst ejer af ejendommen
 • Være bosiddende i Danmark.
 • Være fyldt 65 år eller være efterlønsmodtager eller modtage social pension.
 • Selv benytte ejendommen til beboelse. Ejendommen kan være et enfamilieshus, en ejerlejlighed eller et sommerhus.
 • Have friværdi i den pågældende ejendom.

Læs mere om ordningen her.

Håndværkerfradrag i 2018 og frem – ”BoligJobordningen”

I 2018 bliver BoligJobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, videreført og gjort permanent. Gennem BoligJobordningen er det muligt at få skattefradrag for lønomkostninger til håndværksydelser i hjemmet, herunder bl.a. kloakarbejde på egen grund. Inden for klimasikring og kloakarbejder kan der søges fradrag for:

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

Du kan læse mere om ordningen på www.skat.dk.

Publiceret 16-01-2020