Fælles indgang for entreprenører og kloakmestre

Oprettelse af fælles indgang for entreprenører og kloakmester 

Siden er bygget op sådan at der er en fælles indgang til de områder og informationer som entreprenører og kloakmestre har brug for indenfor spildevand og regnvandsområdet.

 

Skive Vands igangværende kloakprojekter

Her kan man læse om Skive Vand A/S igangværende kloakprojekter

Skive Vand A/S

Ansøgningsskemaer og vejledninger

Her kan man få adgang til alle ansøgningsskemaer og vejledninger indenfor spildevand og regnvand

Ansøgningsskemaer og vejledninger

Spildevandsplan 2020-2030

Her kan man se Skive Kommunes Spildevandsplan

Spildevandsplan

Spildevand i det åbne land

Har kan man finde informationer om etablering af forskellige spildevandsanlæg

Etablering af spildevandsanlæg

Forbedret rensning i det åbne land

Her kan man læse mere om de udpegede områder vedrørende forbedret rensning

Forbedret spildevandsrensning

LAR - regnvand

Her kan man læse mere om regnvand 

Regnvand - LAR

Fyraftensmøde

Her kan man se de afholdte fyraftensmøder for entreprenør og kloakmestre

Fyraftensmøde

Borgermøder vedrørende separatkloakering

Her kan man læse mere om Skive Vands borgermøder vedrørende separatkloakering

Borgermøder vedrørende separatkloakering

Publiceret 03-05-2018