Spring navigation over

Spildevand og regnvand

Spildevand og regnvand

Spildevand er alt det vand, der afledes fra husholdninger, institutioner, erhvervsvirksomheder og industri. Det er derudover også det regnvand, der afledes fra overfladearealer såsom veje, tage og andre befæstede arealer.

Spildevand skal renses, inden det ledes tilbage til naturen, og det er vigtigt, at både afløbssystemet og renseanlæggene virker optimalt, så både borgere og natur undgår gener fra forurenet vand.

I menuen herunder kan du finde information om blandt andet håndtering af spildevand i det åbne land, nykloakering, separatkloakering og nedsivning af regnvand i Skive Kommune.