Formålet med Planlovens § 35 er at friholde landzonen for spredt og uplanlagt byggeri og anlæg. Hensigten er at beskytte byernes udviklingsmuligheder og sikre bedst mulig samfundsøkonomisk udnyttelse af investeringer i veje, skoler institutioner m.v.  Samtidig skal landbrugets produktionsvilkår og dyrkningsjorden beskyttes som en begrænset ressource. Og ikke mindst skal landskabsværdier og natur- og miljøinteresser i det åbne land sikres.

Derfor skal landzonen som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene. Derved bevarer man bedst de smukke landskaber og de oplevelsesmuligheder, der er forbundet hermed.

Publiceret 27-02-2014