Hostrup Hovedgaard ligger smukt mellem Sønder Lem Vig og Venø Bugt. Hovedgården kan lejes til konferencer og fester. Ved Hostrup Hovedgaard findes et sammenhængende system af stier i den smukke natur ved Venø Bugt og Sønder Lem Vig. I tilknytning til stierne er der etableret et tur-start-sted ved Sønder Lemvej. Her er det muligt at parkere. Der er opsat infotavler om naturparken, dyre- og planteliv samt de afmærkede ruter i området. Fra tur-start-stedet er der 700 m til den nye naturlegeplads ved Hostrup Hovedgaard, hvor der også er et stort madpakkehus, hvor kaffen eller madpakken kan nydes.

Skive Kommune sætter utrolig stor pris på samarbejdet med Hostrup Hovedgaard, som har gjort det muligt at etablere stier og faciliteter i den unikke natur ved Sønder Lem Vig. Samarbejdet har været meget positivt og faciliteterne vil kunne være til glæde for både hovedgår-dens besøgende og de besøgende i Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig mange år ud i fremtiden.

Projekt Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig

Skive Kommune arbejder i projekt Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig med udbygning af den rekreative infrastruktur i naturparken samt med formidling og markedsføring af det naturskønne område, som strækker sig fra Karup Å ved Skive over Flyndersø og Sønder Lem Vig til Venø Bugt.

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 3,2 mio. kr. og afsluttes i løbet af 2017. Det forventes dog, at man også i årene fremover arbejder videre med udviklingen af naturpark-området, formentlig som en del af Friluftrådets ordning ”Danske Naturparker”.

 

Publiceret 07-12-2017