Naturpark-projektet

Projekt-området rummer store naturrigdomme med fjorden mod vest og enge, søer, heder, moser, skove og vandløb mod øst. Flyndersø - Danmarks største hedesø, tegner foreløbigt naturparkens grænse mod syd.

Naturen i området har stor værdi, både for landbruget, som udflugtsmål for lokale og turister - og som et artsrigt område, som Skive Kommune gerne vil passe på.

Projektområdet blev i juni 2018 udnævnt som pilotnaturpark af Friluftsrådet. Skive Kommune arbejder i årene 2018 – 2022 videre med at certificere området som Naturpark under mærkeordningen ”Danske Naturparker”.

For at blive endelig anerkendt Naturpark skal en række kriterier opfyldes. Hvis du klikker her, kan du læse mere om de 10 kriterier, der skal opfyldes for at blive Naturpark og om mærkningsordningen ”Danske Naturparker”.

At området bliver udnævnt som Naturpark vil betyde, at Skive Kommune får mulighed for at markedsføre området i forhold til bosætning og turisme, ligesom det vil øge muligheder for at søge midler hjem til lokale udviklingsprojekter indenfor temaerne: Friluftsliv, erhverv, natur, kulturhistorie og formidling.

Samtidig skal der laves en Naturparkplan, som forpligtiger kommunen på at opfylde kortsigtede og langsigtede mål for udviklingen i Naturpark-området.

Naturparkrådet

Byrådet har nedsat et naturparkråd, der skal komme med input til naturparkplanen og sørge for, at de forskellige interesser i lokalområdet bliver hørt i tilblivelsen af planen. Naturparkplanen vil komme i offentlig høring i 2021.

I Naturparkrådet sidder:

Frits Mohr Laursen - Dansk Naturfredningsforening
Kaj Skov Pedersen - Dansk Familielandbrug
Chresten Christensen - Landboforeningen Limfjorden
Christian Vad Holm – Byrådet
Morten Lang - Skive Idræts Samvirke
Arne Nielsen - Jægerrådet
Gorm Wæhrens - Dansk Ornitologisk Forening
Anni Oppelstrup – Friluftsrådet Limfjord Syd
Anne Navrbjerg – projektleder/Skive Kommune
Inge Kjær Kristensen – Museum Salling
Johan Lynderup – Skive og omegns Lystfiskerforening
Hardy Brunsgaard Pedersen - repræsentant for lodsejerne i Naturparken

Danske Naturparker – en frivillig mærkeordning

En naturpark under mærkeordningen ”Danske Naturparker” er en frivillig mærkeordning. Det betyder, at der ikke er ændrede regler, love og bestemmelser for jordejere i et naturpark-område. Det er altid frivilligt for den enkelte lodsejer, om man vil deltage i planlagte projekter.  

Klik her for at læse mere om at være lodsejer i en naturpark.

Projektet ”Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig” er en opfølgningen på en strategi, der blev lavet for området i 2009 -2014. I denne periode blev der holdt en lang række borgerarrangementer og interviews med lodsejere, som mundede ud i strategi for området: ”Strategi for Lokalpark: Flyndersø – Sønder Lem Vig”.

Klik her for at læse strategien, der også rummer en fin beskrivelse af projekt-området.

Der arbejdes med at definere den endelige afgrænsning for naturpark-området.

Kontakt

Hvis man har gode ideer, kommentarer eller spørgsmål til naturparkprojektet, kan man henvende sig til projektleder Anne Navrbjerg på mail: akna@skivekommune.dk eller tlf.nr. 9915 7721. 

Man kan løbende holde sig orienteret om arbejdet med Naturpark Flyndersø - Sønder Lem på Facebook. Klik her for at se naturparkens Facebook side.

Publiceret 28-05-2019