Har du arealer i et Natura 2000 område, så har du måske mulighed for at få tilskud til forskellige plejetiltag som f.eks. rydning af opvækst eller tilskud til forberedelse til afgræsning ved opsætning af hegn mm.

Danmarks Miljøportals arealinformation kan du se, om netop dine arealer er støtteberettigede. Støtten udbetales af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Støtteordningerne skal hjælpe med til, at vi når det mål, der er sat for naturen i kommunens Natura 2000 handleplaner. 

Folder

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har udarbejdet en folder "Naturpleje i Natura 2000 – Tilskudsmuligheder 2017", se linkboksen herunder.

Publiceret 09-02-2017