Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark, og 8 af disse ligger helt eller delvis indenfor Skive Kommune. For hvert af områderne har staten udarbejdet en Natura 2000-plan, som kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

I Natura 2000-planerne er der retningslinjer for, hvad der skal ske i de enkelte områder. Skive Kommune har med baggrund heri udarbejdet en beskrivelse for indsatsprogrammet, der skal gennemføres lokalt.

Nogle af Natura 2000-områderne ligger ikke kun i Skive Kommune, og derfor er handleplanerne for disse områder udarbejdet sammen med den eller de pågældende nabokommuner. Yderligere er nogle handleplaner udarbejdet sammen med Naturstyrelsen.

Du kan se de enkelte Natura 2000-handleplaner, hvis du klikker på nedenstående links.

Publiceret 21-04-2017